TILGJENELIG OVER ALT

ALLTID TRYGGE

DINE DATA

HMSvisjon PROGRAMVAREN

HMSvisjon er programvare spesielt utviklet for den profesjonelle bedriftshelsetjenestens krevende arbeidshverdag.

AMUS®

Validerte arbeidsmiljøundersøkelser og inneklimakartlegginger. Pedagogisk rapportering og referanseindeks.

RMA®

Risikobasert Målrettet Arbeidshelseundersøkelse. Kontroll og monitorering av ansattes arbeidshelse.

BRUKERSTØTTE

Hos oss får du raskt den hjelpen du trenger av personer som kjenner deg, dine systemer og BHT-bransjen.

Komplett IT-system for den moderne BHT

Våre fagsystemer for bedriftshelsetjenesten er spesielt utviklet for å dekke den moderne BHT sine behov. HMSvisjon bidrar til at du kan levere effektive og konkurransedyktige tjenester til dine kunder.

I tillegg til kunderegister, journalføring og integrasjon mot medisinsk teknisk utstyr, tilbyr vi verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø, inneklima og arbeidshelse. Funksjonalitet som gir deg mulighet til å tilby flere tjenester med gode marginer.

Ønsker du et tilbud eller mer informasjon om produktet? Ta kontakt med oss på telefon 67 97 75 00 eller benytt vårt kontaktskjema

Vet vi hvordan dine ansatte takler COVID?

AMUS® – Kartlegg det psykososiale arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

,
Da pandemien først slo ned over oss i mars 2020 var det få eller ingen som visste omfanget av hva som skjedde. Strenge tiltak ble iverksatt og mange fikk både arbeidsdagen og privatlivet snudd på hodet.
RMA-Undersøkelse

RMA® – Analyse av arbeidshelse. Et treffsikkert måleverktøy for tiltak i bedriften din

,
I arbeidet med å sikre god arbeidshelse i din bedrift er ikke det viktigste å vite hvor mange ansatte som f.eks. har en hørselsskade. Det viktigste er å kunne se utvikling i antall og alvorlighetsgrad av skadene, og ikke minst kunne følge ansattgruppers utvikling over tid.

Hva våre brukere sier om programvaren

Aktiv HMS har benyttet programvaren HMSvisjon siden deres oppstart for 14 år siden. Citera har lyttet til våre tilbakemeldinger og vært flinke til å implementere funksjonalitet etter våre ønsker. Vi er også sertifisert AMUS og RMA partner og kjører jevnlige undersøkelser hos våre kunder. 

Citera har vært en god støttespiller i våre endringsprosesser og har vist god evne til å forstå vår virksomhet. HMSvisjon har sin styrke innen rapportering og vi sparer mye tid på faste rapporteringsrutiner ut mot våre kunder. 

Saga BHT har brukt HMS Visjon i mange år. Vi har behov for en server som er godkjent for oppbevaring av helseopplysninger, og er godkjent av Datatilsynet. Vi har de siste årene økt både i omsetning og antall ansatte.  God support under opplæring er viktig for oss, og dette har vi fått fra Citera. Vi registrerer kontraktene, legger inn timer pr kunde og vi fakturer fra systemet.  Timeregistreringen foregår også i HMS Visjon, slik at vi til enhver tid har oversikt over forbruk og saldo på kundens timebank. I selve utøvelse av oppdragene kan vi se hverandres aktivitet på kundene, noe som er helt nødvendig for vårt tverrfaglig arbeid.

Vi i Veidekke BHT benytter HMSvisjon-programvaren. Vi benytter RMA-kartlegging for alle arbeidshelseundersøkelser og har stort utbytte av innsikten rapportene gir oss på alle nivåer i organisasjonen.

Noen av våre kunder