TILGJENELIG OVER ALT

ALLTID TRYGGE

DINE DATA

HMSvisjon PROGRAMVAREN

HMSvisjon er programvare spesielt utviklet for den profesjonelle bedriftshelsetjenestens krevende arbeidshverdag.

AMUS®

Validerte arbeidsmiljøundersøkelser og inneklimakartlegginger. Pedagogisk rapportering og referanseindeks.

RMA®

Risikobasert Målrettet Arbeidshelseundersøkelse. Kontroll og monitorering av ansattes arbeidshelse.

BRUKERSTØTTE

Hos oss får du raskt den hjelpen du trenger av personer som kjenner deg, dine systemer og BHT-bransjen.

Komplett IT-system for den moderne BHT

Våre fagsystemer for bedriftshelsetjenesten er spesielt utviklet for å dekke den moderne BHT sine behov. HMSvisjon bidrar til at du kan levere effektive og konkurransedyktige tjenester til dine kunder.

I tillegg til kunderegister, journalføring og integrasjon mot medisinsk teknisk utstyr, tilbyr vi verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø, inneklima og arbeidshelse. Funksjonalitet som gir deg mulighet til å tilby flere tjenester med gode marginer.

Ønsker du et tilbud eller mer informasjon om produktet? Ta kontakt med oss på telefon 67 97 75 00 eller benytt vårt kontaktskjema

Hva våre brukere sier om programvaren

Saga BHT har brukt HMSvisjon i flere år og får dekket alle våre behov fra kontakt med den enkelte ansatte og til registrering av timer og faktura. Det er lett å lære programmet og det er enkelt å bruke. Alle krev til personvern og sikkerhet ivaretaes gjennom HMScloud. 

Aktiv HMS har benyttet programvaren HMSvisjon siden deres oppstart for 14 år siden. Citera har lyttet til våre tilbakemeldinger og vært flinke til å implementere funksjonalitet etter våre ønsker. Vi er også sertifisert AMUS og RMA partner og kjører jevnlige undersøkelser hos våre kunder. 

Citera har vært en god støttespiller i våre endringsprosesser og har vist god evne til å forstå vår virksomhet. HMSvisjon har sin styrke innen rapportering og vi sparer mye tid på faste rapporteringsrutiner ut mot våre kunder. 

Vi i Veidekke BHT benytter HMSvisjon-programvaren. Vi benytter RMA-kartlegging for alle arbeidshelseundersøkelser og har stort utbytte av innsikten rapportene gir oss på alle nivåer i organisasjonen.

Noen av våre kunder