HMSvisjon Journal

HMSvisjon Journal

OPPFØLGING PÅ INDIVIDNIVÅ

Segmentert rapportering

Rapportering på bedrifts- og avdelingsnivå

Grafisk helseprofil

Grafisk fremstilling av målinger og labdata (helseprofil)

Skanning til sikker sone

Skanning av dokumenter og brev med import til sikker sone

Laboratoriemodul

Modul for audiometri, spirometri, ekg

Effektivt journalsystem som etablerer en effektiv arbeidsflyt samtidig med å ivareta høye kvalitets- og dokumentasjonskrav

HMSvisjon Journal er et svært brukervennlig journalsystem som dekker de behov bedriftshelsetjenesten har for å etablere en effektiv arbeidsflyt samtidig med å ivareta høye kvalitets- og dokumentasjonskrav i forbindelse med arbeid på pasientnivå.

Systemet tilbyr egne arbeidsmedisinske funksjoner for blant annet eksponering, vaksinasjon, sertifikater og innkalling til helsekontroll foruten automatisk overføring av data fra måleutstyr som f.eks audiometri, spirometri, ekg mv.

HMSvisjon Journal tilbyr også en rekke unike funksjoner for lett forståelig rapportering på individ-, gruppe- og bedriftsnivå.

Slik kan du og dine ansatte sørge for mer fokuserte tiltak og bedre ressursutnyttelse innenfor egen personalgruppe og overfor virksomhetens kunder.

Sikker og «godkjent» kommunikasjon med HMSvisjon BHT fører til store effektivitetsgevinster i f.m. kundeoppfølging, fakturering, personaliadata, avtalebøker, mv.

HMSvisjon Journal består blant annet av følgende moduler:

 • Rapportering
 • Grafisk helseprofil
 • Sertifikater og attester
 • Diagnose
 • Medikasjon
 • Fam. og yrkesanamnese
 • Vaksinasjonsmodul
 • Eksponering
 • Maler og dokumenter
 • Filhåndtering
 • Audiometri, spirometri, ekg
 • Resept
 • Skjema
 • Sykemelding
 • Korrespondanse
 • EDI-kommunikasjon
 • Integrert med måleutstyr
 • Helsekontroller
 • Skanning til sikker sone

HMSvisjon Journal – Produktark

Aktuelle nyheter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

View more