RMA

Risikobasert Målrettet

Arbeidshelseundersøkelse

RMA®

Innsikt i ansattes arbeidshelse

RMA – Risikobasert Målrettet Arbeidshelseundersøkelse gir virksomheten en unik kontroll over de ansattes arbeidshelse.

RMA-modellen®

  • Sikrer målretting av arbeidshelseundersøkelsene basert på risikokartlagt arbeidsmiljøbelastning

  • Kvalitetssikrer helseundersøkelser og rapportering, uavhengig av utførende BHT/lege

  • Gir virksomheten kontroll over de ulike ansattgruppers arbeidshelse

  • Kvalitetssikrer de risikovurderinger som bedriften gjennomfører

  • Kontinuerlig rapportering på gruppenivå

RMA® – modellens nøkkelegenskaper

En av RMA® – modellens nøkkelegenskaper er at det etableres en kobling mellom de ulike arbeidsoppgaver som utføres i bedriften og den helserisiko som dette representerer for den enkelte. Dette fører til og sikrer en faktisk målrettet arbeidshelseundersøkelse av de ansatte, på grunnlag av kartlagt arbeidsmiljøbelastning (belastningstall, BT).

Vil du vite mer? Ta kontakt for å få tilsendt en demorapport.

RMA-Undersøkelse

RMA® – Analyse av arbeidshelse. Et treffsikkert måleverktøy for tiltak i bedriften din

,
I arbeidet med å sikre god arbeidshelse i din bedrift er ikke det viktigste å vite hvor mange ansatte som f.eks. har en hørselsskade. Det viktigste er å kunne se utvikling i antall og alvorlighetsgrad av skadene, og ikke minst kunne følge ansattgruppers utvikling over tid.

Hva våre brukere sier om oss

Saga BHT har brukt HMSvisjon i flere år og får dekket alle våre behov fra kontakt med den enkelte ansatte og til registrering av timer og faktura. Det er lett å lære programmet og det er enkelt å bruke. Alle krav til personvern og sikkerhet ivaretas gjennom HMScloud. 

Aktiv HMS har benyttet programvaren HMSvisjon siden deres oppstart for 14 år siden. Citera har lyttet til våre tilbakemeldinger og vært flinke til å implementere funksjonalitet etter våre ønsker. Vi er også sertifisert AMUS og RMA partner og kjører jevnlige undersøkelser hos våre kunder. 

Citera har vært en god støttespiller i våre endringsprosesser og har vist god evne til å forstå vår virksomhet. HMSvisjon har sin styrke innen rapportering og vi sparer mye tid på faste rapporteringsrutiner ut mot våre kunder. 

Vi i Veidekke BHT benytter HMSvisjon-programvaren. Vi benytter RMA-kartlegging for alle arbeidshelseundersøkelser og har stort utbytte av innsikten rapportene gir oss på alle nivåer i organisasjonen.