OM OSS

CITERA AS

ERFARING OG KOMPETANSE

Vi er et team med senior IT konsulenter med spesialiseringer i .NET programering, Azure, Sharepoint og Microsoft 365. Vårt mål er å levere riktige løsninger som gjør at våre kunder raskt opplever positive resultater av våre leveranser. Vi jobber tett med bl.a. Microsoft fordi deres løsninger sørger for god sikkerhet for alle bedrifter, ikke bare de store. Vårt løfte til oss selv og alle våre kunder er at datasikkerhet altid vil være den viktigste komponenten i alt vi gjør.

I over 20 år har vi levert spesialutviklet programvare for bedriftsheletjenesten og har oppparbeidet oss solid kunnskap om BHT-bransjen og deres utfordringer og krav til sikkerhet.

Citera AS er resultatet en fusjon mellom HMSvisjon AS og Netfarm AS i 2014.

Forutsigbare IT-kostnader

La oss ta ansvaret for din IT-drift og ditt IT-system. Da får du nytten av toppkvalifiserte IT-konsulenter til en gunstig pris. Du betaler nemlig bare for den tiden som faktisk brukes. Og jo mer profesjonelt du får lagt opp løsningene, jo mindre tid trengs til å drifte dem.

Kostnadene ved å benytte vår IT-drift er forutsigbare og enkle å budsjettere. Du vil aldri stå overfor uventet behov for store IT-investeringer, selv ikke når nye løsninger skal tas i bruk.

Vi kommer gjerne til deg for å gjøre en gratis vurdering. Sammen kan vi se på hvordan IT-driften styres i dag, og hvilke behov du vil ha i tiden fremover. Ring oss på telefonnummer 67 97 75 00, send oss en e-post:post@citera.no eller fyll inn skjemaet her.

Kontaktpersoner

Truls Eriksen

Truls Eriksen

Daglig leder/ Ansvarlig utvikling

Telefon 90 18 30 86 | Epost truls@citera.no
Truls er daglig leder og leder for utviklingsavdelingen i Citera AS.

Aleksander Snoen

Aleksander Snoen

Ansvarlig drift og produktsalg

Telefon 93 83 32 44 | Epost aleksander@citera.no
Aleksander er ansvarlig for driftsavdeling samt salg av produkter og lisenser.

Alexander Lindemann

Alexander Lindemann

Ansvarlig rådgivning

Telefon 96 90 14 54 | Epost al@citera.no
Alexander er ansvarlig for våre rådgivningstjenester og kontaktperson for nye kunder.

Citeras personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger Citera behandler, hvordan Citera behandler opplysningene, samt formålene med behandlingen.

Hva våre kunder sier om oss

Citera er vår totalleverandør på drift av IT systemer og vi gjør våre innkjøp av utstyr hos Citera. Vi får gode priser og oppfølging. Vi er fornøyde med samarbeidet med Citera. 

Citera drifter våre lokale servere samt leverer Office365. De er alltid hyggelige og tilgjengelige og når vi har problemer blir dette løst raskt på en god måte. 

Aktiv HMS har benyttet programvaren HMSvisjon siden deres oppstart for 14 år siden. Citera har lyttet til våre tilbakemeldinger og vært flinke til å implementere funksjonalitet etter våre ønsker. Vi er også sertifisert AMUS og RMA partner og kjører jevnlige undersøkelser hos våre kunder. 

Citera har vært en god støttespiller i våre endringsprosesser og har vist god evne til å forstå vår virksomhet. HMSvisjon har sin styrke innen rapportering og vi sparer mye tid på faste rapporteringsrutiner ut mot våre kunder. 

Vi i Veidekke BHT benytter HMSvisjon-programvaren. Vi benytter RMA-kartlegging for alle arbeidshelseundersøkelser og har stort utbytte av innsikten rapportene gir oss på alle nivåer i organisasjonen.

Vi benytter i dag en komplett skyløsning fra Citera med alle våre IT systemer i skyen. Dette er vi godt fornøyd med og selve overgangen fra våre gamle systemer til ny skyløsning gikk smertefritt. 

Saga BHT har brukt HMSvisjon i mange år. Vi har behov for en server som er godkjent for oppbevaring av helseopplysninger, og er godkjent av Datatilsynet. Vi har de siste årene økt både i omsetning og antall ansatte. God support under opplæring er viktig for oss, og dette har vi fått fra Citera. Vi registrerer kontraktene, legger inn timer pr kunde og vi fakturer fra systemet. Timeregistreringen foregår også i HMSvisjon, slik at vi til enhver tid har oversikt over forbruk og saldo på kundens timebank. I selve utøvelse av oppdragene kan vi se hverandres aktivitet på kundene, noe som er helt nødvendig for vårt tverrfaglig arbeid.

Vi har vært kunde hos citera i snart 10 år. Vi har nylig signert en ny avtale. Det gjør vi fordi vi er godt fornøyd med de tjenestene de leverer. Vi har alle systemer i skyen og det passer vår virksomhet utmerket.