HMSVisjon Oppdrag

HMSvisjon OPPDRAG

EFFEKTIV ARBEIDSFLYT

Bestilling via web

Kunde bestiller oppdrag via web/telefon. Kvittering sendes bestiller per e-post.

Ansvarlig rådgiver

Tilordnes Ansvarlig rådgiver i forhold til hvem som bestiller og/eller type tjeneste.

Oppdrag utføres

Ansvarlig rådgiver utfører oppdraget, fører timer, dokumenterer hendelser.

Faktura og rapport

Alle oppdrag faktureres automatisk med fakturaspesifikasjon pr. oppdrag. Timerapporter pr. Oppdrag

Enkel håndering av kundehenvendelser og oppdrag på ett sted, for hele organisasjonen

Ved hjelp av HMSvisjon Oppdrag kan bedriften behandle kundehenvendelser på en svært effektiv måte. Kundehenvendelser registreres av kunden selv via webmodulsom enkelt integreres på bedriftshelsetjenesten sine eksisterende nettsider. Personer får varslinger om tildelte oppdrag/prosjekter pr. e-post.

For oppdrag som ikke blir påbegynt innen definerte tider, blir varslinger sendt til rette person.

Dersom bedriften har avtaler med definerte løsningstider for når oppdrag skal være påstartet, kan disse enkelt knyttes opp mot definerte kunder og implementeres i løsningen. Selv om bedriften i dag ikke har SLA-krav i sine avtaler, kan det være nyttig å registrere de terskelverdier man har satt seg, ta ut tilstandsrapporter og se hvordan man kan bli bedre.

All kommunikasjon registreres fortløpende på saken og kunden, slik at historikken loggføres og gjøres lett tilgjengelig for andre. Med status på hvert oppdrag, får man raskt oversikt over alle saker i systemet og kan lett følge opp rett sak til rett tid.

Systemet gjør det også enkelt å kunne iverksette arbeidsprosesser som andre i organisasjonen skal utføre.

HMSvisjon Oppdrag er integrert med HMSvisjon CRM, slik at Kunde-og Kontraktsdatabenyttes av oppdragssystemet og gir mulighet til å relatere registrerte timer til oppdragene.

 • KUNDE/ PASIENTREGISTER

  Kunde og pasientregister spesielt tilpasset dine behov som bedriftshelsetjeneste.

 • KONTRAKTER

  Full oversikt over kontrakter og alle kontraktselementer.

 • TIMEREGISTRERING

  Fleksibel timeregistrering for dine konsulenter.

 • REISEREGNING

  Enkel føring og innlevering av reiseregning som letter arbeidet for dine ansatte som er ute hos kunder samt regnskap og økonomi.

 • FAKTURA

  I forhold til definisjoner i Kontrakt (mersalg/fastpris) faktureres oppdraget kunde.

 • Rapportering

  Kraftfull rapportmodul

HMSvisjon Oppdrag – Produktark

Aktuelle nyheter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

View more