DET DU TRENGER FOR

DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN

RIKTIGE VERKTØY FOR DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN

Den utfordrende tiden vi nå er inne i har lært oss at riktige og velfungerende verktøy er avgjørende for at bedriften og de ansatte skal yte optimalt. Mange flere enn tidligere har måttet benytte seg av hjemmekontor. Vi blir mer avhengige av at digital kommunikasjon internt i bedriften flyter godt og er effektiv.

Mange bedrifter har tatt i bruk videomøter i Teams og fildeling i Sharepoint fra Microsoft. Vi ser at ansatte er i stand til å gjøre den jobben de skal selv når de ikke sitter på det faste kontoret. Teknologien bidrar til at samhandlingen mellom team og avdelinger fungerer.

Våre konsulenter har lang erfaring med å sette opp disse løsningene. Vi har god forståelse for de utfordringer man vil møte når mange mennesker skal tenke litt nytt samtidig. Vi hjelper dere å komme i gang og tilbyr skreddersydde kurs og opplæring.

SIKKERHET

Dine ansatte befinner seg oftere utenfor bedriftens fysiske område og deres data på flere ulike mobile enheter. Dette øker viktigheten av en godt gjennomtenkt strategi for hvordan bedriftens datasikkerhet skal ivaretas.

Det er ikke lenger bare trusler utenfra og inn som man må beskytte seg mot. Tap av selve enheten og den enkelte ansattes adferd, bevisst eller ubevisst, skaper nye utfordringer.

En godt sammensatt løsning bestående av Azure, Sharepoint, Outlook og Teams vil kunne gi et helt nytt nivå av sikkerhet. Også mot bevisste forsøk fra den enkelte ansatte på å stjele data fra virksomheten.

Citera kan sørge for at alle data som tilhører bedriften er beskyttet mot interne og eksterne trusler og tap av enheter

Citera kan sørge for at alle data som tilhører bedriften er beskyttet mot interne og eksterne trusler og tap av enheter

ENKELT, SIKKERT OG EFFEKTIVT

Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester og produkter som ivaretar alle dine behov for tilgjengelighet, sikkerhet og kostnadskontroll. Vår oppgave er å sørge for at dere utnytter mulighetene på en mest mulig effektiv måte. Feil og problemer som måtte oppstå rettes raskt med minst mulig nedetid for dere.

Vi sørger for at din bedrift, uansett størrelse kan nyttiggjøre seg av de beste verktøyene til forutsigbare kostnader. Uten å fire på sikkerheten.

 • Stabilitet

  Stabil, felles dataløsning for alle ansatte uansett lokasjon?

 • Skalerbart

  Skalerbar og enkelt kunne etablere nye kontor?

 • Tilgjengelighet

  Brukerne har tilgang til sine data uansett hvor de er

 • Sikkerhet

  Effektiv sikring mot virus, spam og datatyveri.

 • Forutsigbarhet

  Forutsigbar og enkel oversikt over IT kostnader?

 • Kostnadskontrol

  Kostnader som er tilpasset bedriftens aktivitetsnivå – antall brukere?

Ønsker du et tilbud eller mer informasjon? Ta kontakt med oss på telefon 67 97 75 00 eller benytt vårt kontaktskjema