HMSvisjon programvaren

ENKLERE HVERDAGER

MED ØKT KUNDEFOKUS

TILPASSET BEDRIFTSHELSETJENESTEN -

I over 10 år har vi levert markedets mest komplette programvareløsning til bedriftshelsetjenesten.

HMScloud – totalløsning for bedriftshelsetjenester

Citera leverer IT-løsninger som dekker alle behovene i virksomheten. Vi tar det fulle ansvar som din
IT-leverandør. Med HMScloud tilbyr vi en skyløsning spesielt utviklet for bedriftshelsetjenesten,
hvor HMSvisjon-programvaren er inkludert i tillegg til standard kontorstøtte og andre behov som din bedriftshelsetjeneste har. HMScloud er en komplett 2 sone skyløsning i henhold til Datatilsynets retningslinjer og Normen.no

Mer enn 10 år med utvikling av unike dataløsninger og verdiøkende tjenester til det norske bedriftshelsetjenestemarkedet. Alltid med fokus på sikkerhet, brukervennlighet og oversiktlighet.
I tett dialog med våre kunder landet rundt.

Derfor opplever HMSvisjon å ha en unik posisjon blant ansatte i bedriftshelsetjenesten. Takket være all den dialog, all den kompetanse og alle de løsninger på arbeidsdagens små og store problemer som våre kunder og brukere forventer å finne hos oss;

  – Deres foretrukne leverandør av enklere hverdager med økt kundefokus.

HMS Programvarepakken

Alle applikasjonene kommuniserer sømløst med hverandre, slik at dobbeltregistrering av data unngås og ytterligere effektivitetsgevinster oppnås.

Programvaren er designet og utviklet i samsvar med Datatilsynets retningslinjer om informasjonssikkerhet og personvern. Behandling av sensitive personopplysninger gjøres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, med loggføring, tilgangskontroll og sporbarhet.

Alle våre løsninger baserer seg på standard teknologi som innebærer rask implementering og høy driftssikkerhet.

HMSvisjon CRM

HMSvisjon CRM er et komplett kundeoppfølging- og administrasjonssystem spesielt utviklet for bedriftshelsetjenestens krevende daglige virksomhet.

HMSvisjon Oppdrag

Ved hjelp av HMSvisjon Oppdrag kan bedriften behandle kundehenvendelser på en svært effektiv måte. Kundehenvendelser registreres av kunden selv via webmodul som enkelt integreres på bedriftshelsetjenesten sine eksisterende nettsider.

HMSvisjon Journal

HMSvisjon Journal er et svært brukervennlig journalsystem som dekker de behov bedriftshelsetjenesten har for å etablere en effektiv arbeidsflyt samtidig med å ivareta høye kvalitets- og dokumentasjonskrav i forbindelse med arbeid på pasientnivå.

AMUS

Arbeidsmiljøundersøkelser og inneklimakartlegginger

RMA

Risikobasert Målrettet Arbeidshelseundersøkelse

Hva våre kunder sier om oss

Aktiv HMS har benyttet programvaren HMSvisjon siden deres oppstart for 14 år siden. Citera har lyttet til våre tilbakemeldinger og vært flinke til å implementere funksjonalitet etter våre ønsker. Vi er også sertifisert AMUS og RMA partner og kjører jevnlige undersøkelser hos våre kunder. 

Citera har vært en god støttespiller i våre endringsprosesser og har vist god evne til å forstå vår virksomhet. HMSvisjon har sin styrke innen rapportering og vi sparer mye tid på faste rapporteringsrutiner ut mot våre kunder. 

Saga BHT har brukt HMSvisjon i mange år. Vi har behov for en server som er godkjent for oppbevaring av helseopplysninger, og er godkjent av Datatilsynet. Vi har de siste årene økt både i omsetning og antall ansatte. God support under opplæring er viktig for oss, og dette har vi fått fra Citera. Vi registrerer kontraktene, legger inn timer pr kunde og vi fakturer fra systemet. Timeregistreringen foregår også i HMSvisjon, slik at vi til enhver tid har oversikt over forbruk og saldo på kundens timebank. I selve utøvelse av oppdragene kan vi se hverandres aktivitet på kundene, noe som er helt nødvendig for vårt tverrfaglig arbeid.

Vi i Veidekke BHT benytter HMSvisjon-programvaren. Vi benytter RMA-kartlegging for alle arbeidshelseundersøkelser og har stort utbytte av innsikten rapportene gir oss på alle nivåer i organisasjonen.