Innlegg

Vet vi hvordan dine ansatte takler COVID?

AMUS® – Kartlegg det psykososiale arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

,
Da pandemien først slo ned over oss i mars 2020 var det få eller ingen som visste omfanget av hva som skjedde. Strenge tiltak ble iverksatt og mange fikk både arbeidsdagen og privatlivet snudd på hodet.