Flytt dine data til norge

Frem til november 2019 var alle data du hadde gjennom Microsoft sine systemer lagret i utlandet. Siden november 2019 har data lagret i Azure vært lagret i to datasentre i Norge. Ett i Stavanger og ett i Oslo. Men alt annet, som maildata, OneDrive og Sharepoint har vært lagret i et EU-land, ofte Nederland.

Reglene for lagring av persondata er strenge i Norge. De krever blant annet at datasentre som ligger utenfor Norge skal dokumentere at de følger EU sitt regelverk. Microsoft har alltid fulgt dette regelverket, men likevel er etterspørselen fra norske bedrifter etter lagring i Norge stor.

Nå er Microsoft i ferd med å bygge ut sin kapasitet for lagring i Norge og har nå åpnet opp for at norske bedrifter med en Microsoft 365 tenant i Norge kan søke om å få flyttet sine data til Norge. Selve søknaden er en formalitet, men den må utføres av den som er administrator for din tenant og søknadsvinduet stenger i første omgang 31. oktober 2020. Søker du innen fristen garanterer Microsoft at dine data blir flyttet til Norge innen 1. november 2022. Altså om to år.

At dette tar så lang tid sier kanskje noe om at etterspørselen er stor og at det er en enorm kapasitet som skal bygges ut for å klare å få over alle som ønsker det. Det er nærliggende å tro at Microsoft vil fortsette å øke kapasiteten i norske datasentre, men dette vil altså kunne ta litt tid.

Dersom du ønsker at alle dine data i Microsoft-skyen skal ligge lagret i Norge så snart det er mulig og innen 1. november 2022, må du altså ta grep nå før 31. oktober.

Citera har lang erfaring og god kompetanse på Microsoft sine produkter og bistår deg gjerne om du ønsker at dine data skal være med i den første bolken som flyttes innen november 2022. Benytt vårt kontaktskjema så tar vi kontakt med deg omgående for å iverksette søknadsprosessen.