AMUS

Validerte Arbeidsmiljøundersøkelser

og inneklimakartlegginger.

AMUS

Arbeidsmiljøundersøkelser og inneklimakartlegginger

Verdien av et sunt og attraktivt arbeidsmiljø lar seg enkelt måle i kroner og øre: gjennom reduksjon i helseplager og sykefravær så vel som gjennom økt arbeidsinnsats fra ansatte og økt attraktivitet som arbeidsplass og arbeidsgiver.

AMUS kartlegging

AMUS kartlegger på en enkel måte psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold i organisasjonen. Metodikken gir bedriften målrettet informasjon om hvor fokus på arbeidsmiljøet i tiden fremover bør ligge og bidrar til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet knyttet til faktorene personlig utvikling, sosialt samspill, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

Benchmarking (AMUS-indeks)

Resultatene sammenlignes med resultater fra flere hundre norske bedrifter der mer enn 25.000 medarbeidere og ledere har respondert.

AMUS bygger på forskningsbaserte undersøkelser og modeller. Skjemaet baserer seg blant annet på den nordiske standarden QPS-Nordic som i dag anbefales av Statens arbeidsmiljøinstitutt. AMUS® består av tre standardiserte undersøkelser som kan gjennomføres hver for seg eller samlet:

  • Ledelse og psykososialt arbeidsmiljø

  • Fysisk, kjemisk arbeidsmiljø, inneklima og arbeidshelse

  • Inneklima (Ørebro-modellen)

Pedagogisk rapportering

Rapportene er utarbeidet på grunnlag av mer enn 10-års erfaring fra gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser. Rapportene er utarbeidet med tanke på at din bedriftshelsetjeneste skal få et best mulig grunnlag for å analysere resultatene og veilede bedriften i det videre arbeid. Rapportene gjør det enkelt å presentere resultatene for bedriften, på en enkel og pedagogisk måte.

Ønsker du et tilbud eller mer informasjon om produktet? Ta kontakt med oss på telefon 67 97 75 00 eller benytt vårt kontaktskjema

Vet vi hvordan dine ansatte takler COVID?

AMUS® – Kartlegg det psykososiale arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

,
Da pandemien først slo ned over oss i mars 2020 var det få eller ingen som visste omfanget av hva som skjedde. Strenge tiltak ble iverksatt og mange fikk både arbeidsdagen og privatlivet snudd på hodet.

Hva våre kunder sier om løsningen

Aktiv HMS har benyttet programvaren HMSvisjon siden deres oppstart for 14 år siden. Citera har lyttet til våre tilbakemeldinger og vært flinke til å implementere funksjonalitet etter våre ønsker. Vi er også sertifisert AMUS og RMA partner og kjører jevnlige undersøkelser hos våre kunder. 

Citera har vært en god støttespiller i våre endringsprosesser og har vist god evne til å forstå vår virksomhet. HMSvisjon har sin styrke innen rapportering og vi sparer mye tid på faste rapporteringsrutiner ut mot våre kunder. 

Saga BHT har brukt HMSvisjon i mange år. Vi har behov for en server som er godkjent for oppbevaring av helseopplysninger, og er godkjent av Datatilsynet. Vi har de siste årene økt både i omsetning og antall ansatte. God support under opplæring er viktig for oss, og dette har vi fått fra Citera. Vi registrerer kontraktene, legger inn timer pr kunde og vi fakturer fra systemet. Timeregistreringen foregår også i HMSvisjon, slik at vi til enhver tid har oversikt over forbruk og saldo på kundens timebank. I selve utøvelse av oppdragene kan vi se hverandres aktivitet på kundene, noe som er helt nødvendig for vårt tverrfaglig arbeid.

Vi i Veidekke BHT benytter HMSvisjon-programvaren. Vi benytter RMA-kartlegging for alle arbeidshelseundersøkelser og har stort utbytte av innsikten rapportene gir oss på alle nivåer i organisasjonen.