Vet vi hvordan dine ansatte takler COVID?

Da pandemien først slo ned over oss i mars 2020 var det få eller ingen som visste omfanget av hva som skjedde. Strenge tiltak ble iverksatt og mange fikk både arbeidsdagen og privatlivet snudd på hodet. Vel 6 mnd. inn i «krisen» har vi etter hvert lært oss å leve i den nye situasjonen, men ingen vet hvilke konsekvenser dette har fått for samfunnet og for den enkelte.

Vi har riktignok fått et realt lynkurs i hvordan vi kan bruke teknologi for å gjennomføre aktiviteter vi tidligere måtte være fysisk sammen for å gjennomføre. Møter på Teams og Zoom og andre smarte nye plattformer. Når jeg snakker med folk om hvordan de opplever den nye hverdagen så sier de fleste at de er imponert over seg selv og sine kollegaer med tanke på hvordan de har klart å tilpasse seg den nye situasjonen. Digitale møter fungerer overraskende godt er den generelle oppfatningen. Men hva har vi mistet, hva har gått tapt? 

Vet vi egentlig nok om hvilke konsekvenser påtvunget hjemmekontor, karantene og manglende nærkontakt med kollegaer har påført oss? Vet vi nok om hvilke utfordringer den enkelte har hatt, hvilket press de har levd under og hva dette har gjort med trivsel, med motivasjon og ikke minst med bedriftens totale produktivitet. 

Hvordan er det å være leder for et team du ikke lenger møter hver dag? Hvordan er det å være et positivt og produktivt teammedlem når man i tillegg til en uvant arbeidssituasjon kanskje har hatt barn rundt seg som holdes hjemme fra skole eller barnehage? 

AMUS® er en metode og et verktøy for kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø. AMUS® benytter en metode for innsamling av data som gir ledelse og bedriftshelsetjenesten en svært god oversikt over nåsituasjonen hos de ansatte i bedriften. Ved å gjennomføre en AMUS®-undersøkelse vil bedriften få gode svar på hvordan de ansatte håndterer den situasjonen de er i og behovet for og hvilke tiltak som bør innføres vil synliggjøres. 

AMUS®-sertifiserte bedriftshelsetjenester finner du over hele landet. Dette er bedriftshelsetjenester med høy kompetanse innen kartlegging og utvikling av gode psykososiale arbeidsmiljø. De kan gi deg gode råd om selve gjennomføringen og veiledning for hvordan man behandler informasjonen man får gjennom kartleggingen. Vi setter deg gjerne i kontakt med en AMUS®-sertifisert bedriftshelsetjeneste i ditt område. 

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer eller vil se en demorapport som gir deg et godt innblikk i hva du kan forvente av underlag etter gjennomført kartlegging.